Литературная викторина, посвященная 45-летней годовщине со дня открытия Дома-музея Н.С. Лескова (12 вопрос)

Литературная викторина, посвященная 45-летней годовщине со дня открытия Дома-музея Н.С. Лескова (12 вопрос)

Спасибо огромное всем участникам за  присланные ответы на одиннадцатый  вопрос викторины! Напоминаем, что подведение итогов состоится  18 мая 2019 года! Правильный ответ: Оноприй Опанасович Перегуд из рассказа «Заячий ремиз». И так продолжим… В преддверии 45-летней годовщины со дня открытия Дома-музея Н.С. Лескова в Орле приглашаем всех желающих принять участие в викторине по жизни и творчеству писателя-орловца,…

Zasady quizu:   W przededniu 45 rocznicy otwarcia Muzeum Nikołaja Leskowa w Orle serdecznie zapraszamy do udziału w quizie na temat życia i twórczości pisarza imię którego nosi muzeum. Podpowiadamy, iż autorzy quizu silnie zaakcentowali związek Leskowa z Europą. Zabawa adresowana jest dla tych, którzy chcą odkryć karty ciekawej biografii Leskowa, zapoznać się z jego…