Zasady quizu:

W przededniu 45 rocznicy otwarcia Muzeum Nikołaja Leskowa w Orle serdecznie zapraszamy do udziału w quizie na temat życia i twórczości pisarza imię którego nosi muzeum. Podpowiadamy, iż autorzy quizu silnie zaakcentowali związek Leskowa z Europą. Zabawa adresowana jest dla tych, którzy chcą odkryć karty ciekawej biografii Leskowa, zapoznać się z jego twórczością oraz zanurzyć w barwnym i nasyconym języku jego wypowiedzi artystycznej. Odkrywajmy go wspólnie!   

Zasady uczestnictwa:

  1. W każdy piątek w zakładce aktualności (Новости) publikowane będzie nowe pytanie oraz poprawna odpowiedź na poprzednie.
  2. Uczestnicy zabawy zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach do wiadomości.
  3. Podsumowanie quizu nastąpi 18 maja 2019 roku.
  4. Trzech najbardziej aktywnych uczestników zabawy otrzyma dyplom „za wiedzę, zainteresowanie literaturą, zaradność, cierpliwość i przyjacielskie wsparcie”, a także nagrodę w postaci upominku.
  5. Do zabawy można przyłączyć się na dowolnym etapie gry.

Quiz został przygotowany przez Państwowe Muzeum Literackie Iwana Turgieniewa w Orle

Współorganizatorami quizu są:

Swietłana Agoszkowa (Klub Łamigłówka Pol-Rus);

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Tłumaczenie: zespół studentów pod kierownictwem naukowym dr Patrycja Spytek (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego)

 

Odpowiedź na pytanie 7:  „Powiatowa lady Macbeth”

 

Pytanie 8:

W jednym z opowiadań Nikołaj Leskow opisuje rzeczywiście istniejącego bohatera. Postaci tej Kondratij Rylejew dedykował poemat. Proszę podać imię bohatera oraz tytuł poematu.